Home > Trips> Tour camping + hiking top100 mountain

Tour camping + hiking top100 mountain

Chinh phục núi Xueshan
Tour camping + hiking top100 mountain
3300

Thử thách bản thân trong 1 trong những hành trình hấp dẫn nhất khám phá Top 100 đỉnh núi cao nhất Đài Loan (đều cao trên 3,000m). Sống hòa mình giữa thiên nhiên với chương trình tour camping trải nghiệm do EzigoTaiwan thiết kế dành cho nhóm khách nhỏ dưới 7 người. Phù hợp với những bạn thích chinh phục đỉnh cao và mong muốn những trải nghiệm once of life time!

You can send your inquiry via the form below.