Home > Tour trekking Alishan

ĐI TÌM CÔ NƯƠNG ALISHAN

Chuyến đi tìm Cô Nương Alishan của team chúng mình cùng Ezigotaiwan😊Ai đã từng mê giọng hát trong như giọt sương sớm của Lưu Tử Linh trong bài hát Cô Nương Alishan 阿里山的姑娘, thì nhất định phải tìm đến trải nghiệm cho bằng được trong …