Home > Tour Đài Trung

Nếu bạn chỉ có thể chọn 1 ngọn núi để leo tại Đài Loan…

5D37970 1 1290x540 - Nếu bạn chỉ có thể chọn 1 ngọn núi để leo tại Đài Loan...

…thì bạn nhất định phải đến Núi Hợp Hoan, nằm ở ranh giới giữa 2 tỉnh Nantou (Nam Đầu) và Hualien (Hoa Liên). Sở dĩ có tên là núi Hợp Hoan, là do dãy Hehuanshan gồm 7 ngọn núi hợp thành, trong đó ngọn Bắc …

NHẮM MẮT THẤY MÙA HÈ TẠI HỒ NHẬT NGUYỆT.

sun moon lake 1290x540 - NHẮM MẮT THẤY MÙA HÈ TẠI HỒ NHẬT NGUYỆT.

“Bạn đã khi nào dừng mình lại và tự vấn chính mình “Đã bao lâu mình chưa nhấc mông đi đâu đó, đã bao lâu mình chưa tạm xa rời chốn phồn hoa đô thị, xa rời bộn bề công việc để được hoà mình …